KALENDARZ

                                  Polska Szkoła Jagiellonów, Inc                

                                 PHS 170 Paulison Ave, Passaic, NJ

                       Kalendarz szkolny drugiego półrocza 2017/2018

       Rok szkolny 2017/2018 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę”

Zajęcia lekcyjne odbywają się w soboty od godziny 9 do 13:15, wg. poniższego planu.

Kółko matematyczne w pięciu grupach prowadzone w jez. angielskim od godz. 9- 9:45.

Pytania i uwagi: tel.# 973-951-0077 w czasie zajęć lekcyjnych, tel.# 973-335-2783 w innym czasie.

 

6 stycznia           – Wznowienie zajęć po przerwie świątecznej.

w styczniu         – Spotkania Grona Pedagogicznego z Rodzicami, ‘Wywiadówka’.

Spotkania w dniu zajęć lekcyjnych w czasie ustalonym przez nauczycieli.

13 stycznia          – Zebranie Grona Pedagogicznego. P H S, godzina 13:15

20 stycznia           – Apel „Powstanie Styczniowe”, godz: 12:40

27 stycznia           – Upływa termin opłaty szkolnej: Prosimy o uiszczenie opłaty szkolnej za

                               drugie pόłrocze. Po tej dacie będzie zbierana dodatkowa, późna opłata $20.

3 lutago              – Międzyszkolna studniówka, Leonard’s Palazzo, Great Neck, NY godz: 19-ta

3 lutego              -Bal Karnawalowy , The Venetian, NJ     godz: 20:00

10 lutego             – Apel ” Miłość w literaturze polskiej” godz: 12:40

17-18 lutego      – Rekolekcje dla młodzieży w Amerykańskiej Częstochowie w Doylestown, PA

17 lutego            -BOE District Closed. Nie ma zajęć.

10 marca           – Apel „Dzień Kobiet, Dzień Mężczyzn” godz: 12:40

15 marca            – Międzynarodowy Konkurs Matematyczny ‘Kangur 2018’, Passaic HS godz. 18:00

                                      Udostępniony dla uczniów od klasy I do klasy XII

w marcu           – Miedzyszkolny Konkurs Opowiadanie Legend , Fundacja Kosciuszkowska, NYC,

24 marca           -Apel „Wielkanoc w tradycji polskiej”, godz: 12:40

31 marca i 7 kwietnia Przerwa wiosenna, Wielka Sobota. Szkoła zamknięta.

14 kwietnia        – Wznowienie zajęć po przerwie świątecznej.

14 kwietnia           – Matura pisemna, Klasa maturalna. Termin oddania prac maturalnych.

21 kwietnia       – Zebranie Grona Pedagogicznego. P H S, godzina 13:15

21 kwietnia  – Zapisy na rok szkolny 2018/2019

22 kwietnia      – Festiwal Szkół Polonijnych w Stamford, CT

28 kwietnia           – Matura ustna

5 maja                  – Apel ku czci uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dzień Matki

13 maja           – Dzień Matki . Amer. Częstochowa.

19 maja               – Graduacja Przedszkolaków, Klas Licealnych, Klasy 8-mej.

Zakończenie roku szkolnego. Audytorium Passaic High School, godzina 10:30

25-28 maja            – Zjazd Nauczycieli i Komitetów Rodzicielskich

3 czerwca                 – Wycieczka szkolna (planowana)

9-11 czerwca   – rekolekcje dla nauczycieli w Amerykańskiej Częstochowie w Doylestown, PA                      

 

Planowane wznowienie zajęć po wakacjach 8 września 2018 roku.

Daty mogą być zmienione, proszę sprawdzać informacje u Nauczycieli.

Zajęcia szkolne mogą być odwołane ze względu na warunki klimatyczne /zamknięcia szkół przez dystrykt w Passaic. Informacje będą podane drogą e-mailową lub telefoniczną.

Prosimy o sprawdzenie podanych # telefonów i adresów elektronicznych.