KALENDARZ

Polska Szkoła Jagiellonów, Inc
PHS 170 Paulison Ave, Passaic, NJ

Kalendarz szkolny drugiego półrocza 2017/2018

Rok szkolny 2018/2019 Unii Lubelskiej

Zajęcia lekcyjne odbywają się w soboty od godziny 9 do 13:15, wg. poniższego planu.

Kółko matematyczne w pięciu grupach prowadzone w jez. angielskim od godz. 9- 9:45.

Pytania i uwagi: tel.# 973-951-0077 w czasie zajęć lekcyjnych, tel.# 973-335-2783 w innym czasie.

5 stycznia Wznowienie zajęć po przerwie świątecznej.

w styczniu Spotkania Grona Pedagogicznego z Rodzicami, ‘Wywiadówka’.

Spotkania w dniu zajęć lekcyjnych w czasie ustalonym przez nauczycieli.

5 stycznia Zebranie Grona Pedagogicznego. P H S, godzina 13:15

19 stycznia – Apel „Swieto Babci i Dziadziusia”, godz: Audytorium PHS, 12:40

28 stycznia Upływa termin opłaty szkolnej: Prosimy o uiszczenie opłaty szkolnej za

drugie pόłrocze. Po tej dacie będzie zbierana dodatkowa, późna opłata $20.

2 lutego – Międzyszkolna studniówka, Garfield, NJ godz: 19-ta

9 lutego – Apel ” Miłość w literaturze polskiej” godz: 12:40

16-17 lutego – Rekolekcje dla młodzieży w Amerykańskiej Częstochowie w Doylestown, PA

23 lutego -Bal Karnawalowy , The Venetian, NJ godz: 20:00

3 marca – Apel „Dzień Kobiet, Dzień Mężczyzn” godz: 12:40

14 marcaMiędzynarodowy Konkurs Matematyczny ‘Kangur 2018’, Passaic HS godz. 18:00

Udostępniony dla uczniów od klasy I do klasy XII

w marcu – Miedzyszkolny Konkurs Opowiadanie Legend , Fundacja Kosciuszkowska, NYC,

?kwietnia -Apel „Wielkanoc w tradycji polskiej”, godz: Audytorium, PHS, 12:40

6 kwietniaMatura pisemna, Klasa maturalna.

13 kwietnia -Termin oddania prac maturalnych

13 kwietnia Zebranie Grona Pedagogicznego. P H S, godzina 13:15

13 kwietnia – Zapisy na rok szkolny 2018/2019

? kwietnia Festiwal Szkół Polonijnych

20-27 kwietnia Przerwa wiosenna, Wielka Sobota. Szkoła zamknięta.

4 majaMatura ustna

4 maja Wznowienie zajęć po przerwie świątecznej.

12 maja Dzień Matki . Amer. Częstochowa.

18 maja – Graduacja Przedszkolaków, Klas Licealnych, Klasy 8-mej.

Zakończenie roku szkolnego. Audytorium Passaic High School, godzina 10:30

1 czerwca – Wycieczka szkolna (planowana)

Planowane wznowienie zajęć po wakacjach 7 września 2019 roku.

Daty mogą być zmienione, proszę sprawdzać informacje u Nauczycieli.

Zajęcia szkolne mogą być odwołane ze względu na warunki klimatyczne /zamknięcia szkół przez dystrykt w Passaic. Informacje będą podane droga

e-mailową lub telefoniczną.

Prosimy o sprawdzenie podanych telefonów i adresów elektronicznych.