KALENDARZ

                                    Kalendarz pierwszego półrocza

                                    Polskiej Szkoły Jagiellonów, Inc             

                                     PHS 170 Paulison Ave, Passaic, NJ

 

Rok szkolny 2018/2019     „  

  • Zajęcia lekcyjne odbywają się w soboty od godz. 9:45 do 13:15.
  • Kółko matematyczne „Kangur” od godz. 9:00 do 9:45-tej zaczyna zajęcia 27 października.
  • W okresie świat zajęć szkolnych nie ma, daty są wymienione poniżej.
  • Pytania i uwagi: tel.# 973-951-0077 w czasie zajęć szkolnych; tel.# 973-335-2783 w innym czasie.

 

8 września                      – Rozpoczęcie roku szkolnego o godz. 9:00, Zapisy. Zaopatrzenie w podręczniki

                                       szkolne. Lekcje. Spotkanie z uczniami i z Gronem

                                       Pedagogicznym godzina 12:00.

6     października          – Zebranie Rodzicielskie. Wybór Komitetu Rodzicielskiego, godzina 10:30

                                       -Spotkanie Miłośnicy Historii Polski , godzina 12:15

                                       –Podniesienie Polskiej Flagi,  Dom Polski Passaic NJ, godzina 18:00

7 października(niedziela) -Parada im. Kazimierza Pułaskiego.  Nowy Jork,

                                           Zbiórka: godzina 10:15, Polski Dom, 1-3 Monroe Str. Passaic, NJ

20 października              -Dzień Nauczyciela. Akademia. godz. 12:30.

27 października              – Kołko Matematyczne rozpoczyna zajęcia o godz. 9:00.

                                       – Zebranie Grona Pedagogicznego. P H S, godz. 13:15.

           października          – Warsztaty metodyczne dla nauczycieli

27 października                – Parada Przebierańców, Halloween w szkole,  o godz. 12:30

28 października (niedziela)- Msza Święta za zmarłych nauczycieli szkół polskich.

                                           Amerykańska Częstochowa. Godzina 12:00

3 listopada                      Seminarium informacyjne dla Rodziców i uczniów

                                    klas starszych. Temat: Matury, Egzaminy z jęz.

                                    polskiego, Egzamin na NYU i kredyty na studia.

                                  Passaic H. S, godz. 12:30.

10 listopada                    –  Zajęć szkolnych nie będzie.-Dystrykt w Passaic, NJ                   

17 listopada                  – Apel ku czci 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski.

                                            Passaic High School, godzina 12:30.

24 listopada                      – Sobota po święcie Dziękczynienia. Zajęć szkolnych nie będzie.

1  grudnia                         – Zebranie Grona Pedagogicznego. P H S, godzina 13:15.

15 grudnia                        – Jasełka. Wizyta Św. Mikołaja. Poczęstunek.

                                           Audytorium Passaic High School, godzina 10:30.

16  grudnia (niedziela)     – Spotkanie w Konsulacie RP w NY,

                                            godzina 14:00.

22 ,29 grudnia  (soboty) – Przerwa świąteczna. Zajęć szkolnych nie będzie.

Wznowienie zajęć po przerwie świątecznej 5 stycznia 2019 roku.

Zajęcia szkolne mogą być odwołane ze względu na warunki klimatyczne /zamknięcia szkół przez dystrykt w Passaic. Informacje będą podane droga e-mailową lub telefoniczną.

Prosimy o sprawdzenie podanych # telefonów i adresów elektronicznych.