KALENDARZ

Polska Szkoła Jagiellonów, Inc
PHS 170 Paulison Ave, Passaic, NJ

Rok szkolny 2019/2020 „Piękna nasza Polska cała- w krainie legend.”

Zajęcia lekcyjne odbywają się w soboty od godz. 9:45 do 13:15.

Kółko matematyczne „Kangur” od godz. 9:00 do 9:45-tej zaczyna zajęcia 26 października.

W okresie świąt zajęć szkolnych nie ma, daty są wymienione poniżej.
Pytania i uwagi: tel. # 973-951-0077 w czasie zajęć szkolnych; tel.# 973-335-2783 w innym czasie.

 • 7 września – Rozpoczęcie roku szkolnego o godz. 9:00, Zapisy. Zaopatrzenie w podręczniki szkolne. Lekcje. Spotkanie z uczniami i z Gronem
  Pedagogicznym godzina 12:00. –
  – Zebranie Grona Pedagogicznego. P H S, godz. 9:00.
  -Podniesienie Polskiej Flagi, Dom Polski Passaic NJ, godzina 18:00
 • 6 października (niedziela) -Parada im. Kazimierza Pułaskiego. Nowy Jork, Zbiórka: godzina 10:15, Polski Dom, 1-3 Monroe Str. Passaic, NJ
 • 12 października – Zebranie Rodzicielskie. Wybór Komitetu Rodzicielskiego, godzina 10:00
 • 19 października -Dzień Nauczyciela. Akademia. godz. 12:30.
 • 26 października – Kółko Matematyczne rozpoczyna zajęcia o godz. 9:00. Zebranie Grona Pedagogicznego. P H S, godz. 13:15.
 • 26 października – Parada Przebierańców, Halloween w szkole, o godz. 12:30
 • 27 października (niedziela) – Msza Święta za zmarłych nauczycieli szkół polskich.
  • Amerykańska Częstochowa. Godzina 12:00
 • 2 listopada – Seminarium informacyjne dla Rodziców i uczniów klas starszych.
  • Temat: Matury, Egzaminy z jęz. polskiego, Egzamin na NYU i kredyty na studia. Passaic H. S, godz. 12:30.
 • 9 listopada – Zajęć szkolnych nie będzie.-Dystrykt w Passaic, NJ
 • 16 listopada – Apel ku czci 101 rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski. Passaic High School, godzina 12:30.
 • 30 listopada – Sobota po święcie Dziękczynienia. Zajęć szkolnych nie będzie.
 • 7 grudnia – Zebranie Grona Pedagogicznego. P H S, godzina 13:15.
 • 14 grudnia – Jasełka. Wizyta Św. Mikołaja. Poczęstunek. Audytorium Passaic High School, godzina 10:30.
 • 15 grudnia (niedziela) – Spotkanie w Konsulacie RP w NY, godzina 14:00.
 • 21, 28 grudnia (soboty) – Przerwa świąteczna. Zajęć szkolnych nie będzie.

Daty mogą być zmienione, proszę sprawdzać informacje u Nauczycieli.

Zajęcia szkolne mogą być odwołane ze względu na warunki klimatyczne /zamknięcia szkół przez dystrykt w Passaic. Informacje będą podane drog e-mailową lub telefoniczną.