KALENDARZ

Polska Szkoła Jagiellonów, Inc
PHS 170 Paulison Ave, Passaic, NJ

Rok szkolny 2019/2020 „Piękna nasza Polska cała- w krainie legend.”

Zajęcia lekcyjne odbywają się w soboty od godz. 9:45 do 13:15.

4 stycznia             – Wznowienie zajęć po przerwie świątecznej.

w  styczniu          – Spotkania Grona Pedagogicznego z Rodzicami, ‘Wywiadówka’.

Spotkania w dniu zajęć lekcyjnych w czasie ustalonym przez nauczycieli.

4 stycznia             – Zebranie Grona Pedagogicznego. P H S, godzina 13:15

18 stycznia            – Apel „Swieto Babci i Dziadziusia”, 

25 stycznia           –Upływa termin opłaty szkolnej: Prosimy o uiszczenie opłaty szkolnej za

                               drugie pόłrocze. Po tej dacie będzie zbierana dodatkowa, późna opłata $20.

1 lutago               – Międzyszkolna studniówka,   NY godz: 19-ta

15-16 lutego        – Rekolekcje dla młodzieży w Amerykańskiej Częstochowie w Doylestown, PA

22 lutego              -Bal Karnawalowe „Ostatki” ,  The Venetian, NJ godz: 20:00

29 lutego             – Apel ” Miłość w literaturze polskiej” godz: 11:30

                             – Apel „Dzień Kobiet, Dzień Mężczyzn”  

14 marcu              – Miedzyszkolny Konkurs Opowiadanie Legend , Fundacja Kosciuszkowska,  NYC,

19 marca              – Międzynarodowy Konkurs Matematyczny ‘Kangur 2020’, Passaic HS godz. 18:00

                                       Udostępniony dla uczniów od klasy I do klasy XII

4 kwietnia             -Apel „Wielkanoc w tradycji polskiej”, godz: AudytoriumPHS, 12:40

4    kwietnia         –  Zebranie Grona Pedagogicznego. P H S, godzina 13:15

4 kwietnia   – Zapisy na rok szkolny 2019/2020

19 kwietnia        –       Festiwal Szkół Polonijnych

11-18 kwietnia      Przerwa wiosenna, Wielka Sobota. Szkoła zamknięta.

25 kwietnia                    –Wznowienie zajęć po przerwie świątecznej

25kwietnia         -Termin oddania prac maturalnych

25 kwietnia           – Matura pisemna, Klasa maturalna.

  2 maja                   –Matura ustna

 10 maja                – Dzień Matki . Amer. Częstochowa.

23-maja                 – Memorial day- Szkoła zamknięta

 30 maja               – Graduacja Przedszkolaków, Klas Licealnych, Klasy 8-mej.

Zakończenie roku szkolnego. Audytorium Passaic High School, godzina 10:30

1 czerwca                  – Wycieczka szkolna (planowana)  

Planowane wznowienie zajęć po wakacjach 5 września 2020 roku. 

Daty mogą być zmienione, proszę sprawdzać informacje u Nauczycieli.

Zajęcia szkolne mogą być odwołane ze względu na warunki klimatyczne /zamknięcia szkół przez dystrykt w Passaic. Informacje będą podane drog e-mailową lub telefoniczną. Prosimy o sprawdzenie podanych  telefonów i adresów elektronicznych.