KALENDARZ

Ściągnij Kalendarz

                                  Polska Szkoła Jagiellonów, Inc                 

                                  PHS 170 Paulison Ave, Passaic, NJ

                       Kalendarz szkolny drugiego półrocza 2016/2017

            Rok szkolny 2016/2017     „  1050 Rocznica Chrztu Polski….  ”

 

Zajęcia lekcyjne odbywają się w soboty od godziny 9 do 13:15, wg. poniższego planu.  

Kółko matematyczne w pięciu grupach prowadzone w jez. angielskim od godz. 9- 9:45.

Pytania i uwagi: tel.# 973-951-0077 w czasie zajęć lekcyjnych,  tel.# 973-335-2783 w innym czasie.

7 stycznia             – Wznowienie zajęć po przerwie świątecznej.

w  styczniu          – Spotkania Grona Pedagogicznego z Rodzicami, ‘Wywiadówka’.

Spotkania w dniu zajęć lekcyjnych w czasie ustalonym przez nauczycieli.

14 stycznia          – Zebranie Grona Pedagogicznego. P H S, godzina 13:15

28 stycznia           – Międzyszkolna studniówka, Royal Manor, NJ     godz: 20-ta

28 stycznia            – Apel „Powstanie Styczniowe”, godz: 12:40

28 stycznia           – Upływa termin opłaty szkolnej: Prosimy o uiszczenie opłaty szkolnej za

                               drugie pόłrocze. Po tej dacie będzie zbierana dodatkowa, późna opłata $10.

11 lutego              -Bal Karnawalowy ,’Walentynki’,  The Victorian, NJ     godz: 19:30

11 lutego             – Apel ” Miłość w literaturze polskiej” godz: 12:40

18-19 lutego        – Rekolekcje dla młodzieży w Amerykańskiej Częstochowie w Doylestown, PA

4 marca                – Apel „Dzień Kobiet, Dzień Mężczyzn” godz: 12:40

16 marca              – Międzynarodowy Konkurs Matematyczny ‘Kangur 2017’, Passaic HS godz. 18:00

                                       Udostępniony dla uczniów od klasy I do klasy XII

w marcu              – Miedzyszkolny Konkurs Opowiadanie Legend , Fundacja Kosciuszkowska,  NYC,

1 kwietnia            -Apel „Wielkanoc w tradycji polskiej”, godz: 12:40

8 kwietnia i 15 kwietnia   Przerwa wiosenna, Wielka Sobota. Szkoła zamknięta.

22  kwietnia          – Wznowienie zajęć po przerwie świątecznej.

22 kwietnia           – Matura pisemna, Klasa maturalna. Termin oddania prac maturalnych.

     kwietnia     Finał międzyszkolnego Festiwalu  pod hasłem ,, 1050 Rocznica Chrztu Polski.

 

22 kwietnia         –  Zebranie Grona Pedagogicznego. P H S, godzina 13:15

22 kwietnia   – Zapisy  na rok szkolny 2017/2018

6 maja                  – Matura ustna

13maja                  – Apel  ku czci uchwalenia Konstytucji 3 Maja.  Dzień Matki.                     

 14 maja               – Dzień Polskiej Szkoły. Amer. Częstochowa.

 20 maja               – Graduacja  Przedszkolaków, Klas Licealnych, Klasy 8-mej.

Zakończenie roku szkolnego. Audytorium Passaic High School, godzina 10:30

27 maja                – Memorial day. Szkoła zamknięta

27 maja                  –  Wycieczka szkolna (planowana) 

9-11 czerwca    – rekolekcje dla nauczycieli w Amerykańskiej Częstochowie w Doylestown, PA                      

Planowane wznowienie zajęć po wakacjach 9 września 2017 roku.

Daty mogą być zmienione, proszę sprawdzać  informacje u Nauczycieli.

Zajęcia szkolne mogą być odwołane ze względu na warunki klimatyczne /zamknięcia szkół przez dystrykt w Passaic. Informacje będą podane droga

e-mailową lub telefoniczną.

Prosimy o sprawdzenie podanych # telefonów i adresów elektronicznych.