Dlaczego Polska Szkoła Jagiellonów?

Dlaczego warto zostać uczniem Polskiej Szkoły Jagiellonów??

– Zapewniamy dzieciom bardzo dobre warunki do nauki, zgodnie z Państwa oczekiwaniami.
– Uczniowie biorą udział w licznych konkursach (również międzynarodowych), zdobywając wiele nagród i wyróżnień.
– Z uczniami pracuje miła i wykwalifikowana kadra pedagogiczna.
– Małe klasy (6-12 uczniów) pozwalają na indywidualną pracę z każdym uczniem.
– Zapewniamy uczniom możliwość prezentowania talentów i osiągnięć artystycznych w ramach imprez szkolnych i międzyszkolnych.
– Prowadzimy kółko matematyczne które przygotowuje uczniów do Kangura.
– Organizujemy zabawy i ciekawe wycieczki szkolne.

Dołącz do Rodziny PSJ!

Kółko matematyczne i konkurs Kangur

W naszej szkole działa kółko matematyczne! Celem działalności kółka jest zachęcenie dzieci do przyjaźni z matematyką oraz przygotowanie zainteresowanych uczniów do konkursu matematycznego Kangur.

Kółko matematyczne i przygotowanie do konkursu odbywa się przed zajęciami szkolnymi w każdą Sobotę od 9 – 9:45 AM i trwa od Paźdiernika aż do konkursu w Marcu.

Więcej informacji, data i rejestracja na oficjalnej stronie Math Kangaroo w USA, mathkangaroo.org

Zapraszamy wszystkich uzdolnionych matematycznie uczniów od klas 1 – 8.

Uczestnicy konkursu z Polskiej Szkoły Jagiellonów z 2015 roku.

Zasady i cel Konkursu

Międzynarodowy konkurs „Kangur Matematyczny” jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, od klasy drugiej szkoły podstawowej do klas maturalnych w liceach i technikach. Rozgrywany jest sześciu kategoriach, które obejmują następujące klasy:

 

Żaczek klasy 2 szkół podstawowych;
Maluch klasy 3 i 4 szkół podstawowych;
Beniamin klasy 5 i 6 szkół podstawowych;
Kadet klasy I i II gimnazjów;
Junior klasy III gimnazjów, I liceów i techników,
I, II, III zasadniczych szkół zawodowych;
Student klasy II i III liceów i techników oraz IV techników.

 

Konkurs ma charakter jednorazowego testu. Zadania oraz termin są ustalane przez władze stowarzyszenia Kangourou Sans Frontie`res. Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 minut.

Test konkursowy w kategorii „Żaczek” zawiera 21 zadań o różnym stopniu trudności (7 zadań po 3 punkty, 7 zadań po 4 punkty i 7 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie tej kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 21 punktów.
Test konkursowy w kategorii „Maluch” zawiera 24 zadania o różnym stopniu trudności (8 zadań po 3 punkty, 8 zadań po 4 punkty i 8 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie tej kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 24 punkty.
Testy konkursowe pozostałych kategorii zawierają po 30 pytań o różnym stopniu trudności (10 zadań po 3 punkty, 10 zadań po 4 punkty i 10 zadań po 5 punktów. Uczeń uczestniczący w konkursie w każdej z tych kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 30 punktów.

Do każdego zadania dołączonych jest 5 odpowiedzi, z których dokładnie jedna jest poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik otrzymuje zero punktów, natomiast za odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi, otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie.

W czasie trwania Konkursu nie wolno korzystać z kalkulatorów.

Wspólna dla wszystkich krajów data konkursu oraz te same zestawy pytań dla poszczególnych poziomów podnoszą atrakcyjność konkursu. Wprawdzie wyniki Konkursu mogłyby być wykorzystane do opracowania międzynarodowych rankingów czy innych form rywalizacji pomiędzy krajami (jak ma to miejsce np. w przypadku Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej), jednak nie byłoby to zgodne z główną ideą konkursu, którą jest sprowokowanie jak najliczniejszej manifestacji matematycznej o charakterze wspólnej, intelektualnej zabawy. Dzień konkursu, „Dzień Kangura” stał się już w szkołach wielu krajów prawdziwym świętem matematyki, nie ograniczającym się wyłącznie do samego konkursu. Jest też okazją do realizowania innych form popularyzacji matematyki.