O SZKOLE

POLSKA SZKOŁA  JAGIELLONÓW, Inc.
Passaic, NJ

NOT-FOR-PROFIT,   501(c) 3

Polskie szkolnictwo w Passaic, New Jersey ma długie tradycje i ciekawą historię. Pierwsza polska szkoła w tym mieście powstała w 1924 roku. Swoją bogatą działalność rozwijała aż do wybuchu Drugiej Wojny swiatowej. W latach powojennych powstawały, upadały i przechodziły podziały inne szkoły w Passaic i w okolicznych miasteczkach. Obecna szkoła została zarejestrowana w Stanie New Jersey przez Komitet Rodzicielski w 2004 roku jako niezależna, nie dochodowa placówka oświatowa. W czerwcu 2007 roku szkoła przyjęła nazwę Polskiej Szkoły Jagiellonów. Zajęcia odbywają się w soboty w Passaic High School,  170 Paulison Ave., od godziny 9:00 do 13:00.

Szkoła  prowadzi  dodatkowe  zajęcia  w  kółkach  matematycznym oraz  muzyczno-teatralnym.

Do programów włączamy nie tylko pogłębienie polskiej kultury i tradycji, naukę języka, historii, geografii i literatury lecz również rozbudzanie i rozwijanie talentów oraz zainteresowanie nauką. Programy te pomagają naszym uczniom w egzaminach w szkołach amerykańskich i w zdobywaniu  osiągnięć w międzynarodowych konkursach matematycznych. Rozwój talentów literackich i malarskich  wspieramy  na  łamach  gazetki  szkolnej ”Jagiellończyk”. Talenty muzyczno-teatralne natomiast prezentujemy w licznych szkolnych uroczystościach upamiętniających rocznice narodowe i święta religijne oraz w konkursach międzyszkolnych.

Uczniowie klas najstarszych przystępują do egzaminów ze znajomości języka polskiego na uniwersytecie NYU w NY zdobywając maksymalną ilość kredytów zaliczanych przez wiele amerykańskich uniwersytetów. Szkoła urządza wycieczki do słynnych uczelni amerykańskich w celu rozwijania świadomości, że uczelnie te są dostępne i osiągalne dla polonijnej młodzieży. Zwiedziliśmy uniwersytety Princeton NJ, Columbia NY i Cornell NY.

Szkoła od początku prowadzi działalność propagującą polską kulturę i tradycje w środowisku amerykańskim.

Corocznie w maju urządzamy miesięczną  wystawę  kultury  i  oświaty  polskiej  w  bibliotece  miejskiej w Passaic.

Istnienie szkoły jest zasługą wielu osób poświęcających swój cenny czas i popierających z głębokim zrozumieniem szkolne potrzeby. Bliska współpraca Komitetu Rodzicielskiego, Rodziców i Grona Pedagogicznego przynosi rezultaty, sukcesy i wnosi wiele radości w trudach pracy oświatowej. Im Wszystkim składamy wyrazy uznania i podziękę.