REGULAMIN

KODEKS GRZECZNOŚCI
czyli o czym każdy uczeń wiedzieć powinien…
(PSJ-CPSD Regulaminu Ucznia)

1.    Pamiętam, że kultura osobista jest moją wizytówką!
2.    Kłaniam się wszystkim pracownikom szkoły:
– zawsze pierwszy mówię „dzień dobry”,
– uśmiecham się, gdy mijam kogoś, kogo pozdrawiam,
– zdejmuję czapkę (chłopcy),
– wyjmuję ręce z kieszeni, gdy się komuś kłaniam lub z kimś rozmawiam.
3.    Stosuję na co dzień zwroty: „proszę”, „dziekuję”, „przepraszam”.
4.    Przychodzę punktualnie na zajęcia.
5.    Rozbieram się w klasie, tam zostawiam kurtkę lub noszę ją w siatce.
6.    Ustawiam się przed klasą oczekując na nauczyciela.
7.    Nie biegam po korytarzu.
8.    Nie biję, nie zaczepiam nikogo, nie używam przemocy wobec słabszych,
9.    Ubieram się odpowiednio do sytuacji, zawsze estetycznie.
10.    Dbam o higienę i porządek w miejscu, w którym przebywam:
– nie maluję po ścianach i ławkach,
– nie śmiecę,
– mam odwagę podnieść papierki,
– nie niszczę pomocy naukowuch i mienia szkoły.
11.    W czasie lekcji zachowuję się właściwie:
– nie używam telefonu komórkowego. Telefon jest wyłączony.
– nie rozmawiam,
– nie przeszkadzam w prowadzeniu zajęć,
– wstaję, gdy nauczyciel się do mnie zwraca,
– podnoszę rękę, gdy się zgłaszam,
– mówię, gdy jestem pytany,
– nie przerywam, gdy wypowiada się ktoś inny,
– staram się być aktywny i  pracować w czasie lekcji.
12.    Jestem obowiązkowy:
– pamiętam o starannym odrabianiu zadań domowych,
– przynoszę podręczniki i przybory szkolne,
– przychodzę przygotowany na zajęcia,
– wykonuję polecenia nauczyciela,
– wywiązuję się z powierzonych mi funkcji,
– nie opuszczam terenu szkoły w czasie zajęć,
– nie wagaruję.
13.    Jestem koleżeński:
– nie skarżę,
– nie obgaduję,
– nie naśmiewam się z innych,
– pomagam w nauce słabszym,
– pożyczam zeszyty (choroba kolegi, koleżanki),
– służę radą.
14.    Dbam o kulturę języka:
– nie używam brzydkich wyrazów,
– nie przeklinam,
– nie krzyczę, ale rozmawiam,
– nie prowadzę dyskusji podniesionym tonem,
– grzecznie zwracam się do innych,
– pracuję nad poprawą błędów językowych.
15.    Jestem odpowiedzialny i prawdomówny:
– mam odwagę przyznać się do winy,
– nie kłamię,
– nie zrzucam odpowiedzialności na innych, ale ponoszę ją sam.
16.    Kulturalnie zachowuję się podczas zajęć szkolnych.
17.    Nie ulegam żadnym szkodliwym nałogom:
– nie palę papierosów,
– nie piję alkoholu.
18.    Pamiętam o kulturalnym zachowaniu poza szkołą:
– kłaniam się osobom, które znam,
– ustępuję miejsca osobom starszym,
– stosuję formułę grzeczności,
– nie zaśmiecam i nie niszczę otoczenia,
– chronię przyrodę.
19.    Staram się pracować nad własnym charakterem, postępuję zgodnie z Kodeksem grzeczności.